(placeholder)
(placeholder)

Jazzkonserter på Restaurang Brofästet

i Kalmar våren 2018

Om Jazzklubben Kalmar Nyckel

- Hans Duned, ordförande

- Sune Jonzén, kassör

- Gunnar Lindberg

- Anders Skarbo

- Anders Åkerman

- Kjell Arvidsson

- Svante Lundgren

- Johan Sandholm, webbansvarig

Styrelse

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Jazzklubben Kalmar Nyckel har idag cirka 500 medlemmar. Klubbens målsättning är att stärka och utveckla jazzens fortlevnad i Kalmar genom att erbjuda medlemmarna ett jazzutbud med nationella och internationella musiker. Under våra 35 år har vi arrangerat mer än 200 jazzkonserter. Vi har ambitionen att tillgodose olika jazzmusikaliska inriktningar med en sund ekonomisk framförhållning utan några vinstintressen.


Medlemsavgiften är 200:-/person.


Jazzklubbens plusgiro: 37 67 34 – 0


Entré till konserter är 200:- för medlem och 300:- för icke medlem. Vid vissa konserter kan entréavgiften bli högre. All entré betalas kontant.


Under våra Jazzklubbskvällar på Restaurang Brofästet kommer restaurangen att kunna erbjuda en speciell Jazzklubbsmeny. Beställ bord genom restaurangen senast tre dagar innan konserten. Du får då besked om kvällens meny och priser. Tel 0480 – 42 70 00.

Snorre Kirk Quintet – elegant swingband

Fredag den 26 januari kl 19.30

Fredag den 23 februari kl 19.30

Fredag den 23 mars kl 19.30

Elisabeth Melander – Jazzappear

Birds Nest – bebop när den är som bäst